Освітні матеріали

Збереження рідкісних видів рослин: питання та відповіді

By 03/05/2013 No Comments

Чим рослини, які занесені до Червоної книги України, Європейського та Світового «червоних» списків, відрізняються від інших?

Це рідкісні види та такі, що знаходяться під загрозою зникнення. Серед них можуть бути ендемічні види, реліктові види, а також такі, що знаходяться на межі ареалу або скорочують чисельність популяцій внаслідок господарської діяльності людини.

Включення виду в Червону книгу накладає на державу, на території якої він зростає, моральні обов’язки щодо його збереження. Законодавство України передбачає відповідальність за пошкодження та знищення рослин, тварин і грибів, які занесені до Червоної книги України та Європейського Червоного списку.

Яка їх цінність для людини?

Людина як біологічний вид сформувалась у певному середовищі – довкіллі, стабільність якого забезпечується, зокрема, зв’язками між живими організмами. Зникнення будь-якого виду порушує рівновагу у довкіллі, запускає ланцюгову реакцію змін, як наслідок, довкілля змінюється. Цінність видів може бути енерго-інформаційна (виражена в емоційному піднесенні, захопленні, отриманні приємних вражень) або матеріальна (прибуток від реалізації видів або користь від їх безпосереднього використання, як лікарської, технічної та ін. сировини).

 

Що таке території та об’єкти природно-заповідного фонду?

Це ділянки суші і водного простору, основною функцією яких є збереження та відновлення живих організмів певного виду, комплексу видів тощо, а також природних ландшафтів, пам’яток історії — свідків нерозривного зв’язку певної культури з  природним довкіллям населення, що її сформувало.

Законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об’єктів,  що  перебувають під особливою охороною.

 

Хто має охороняти рослини, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку  тощо?

Юридичну відповідальність за збереження рослин несуть власники та користувачі земельних ділянок, на яких вони зростають, а також особи, які нанесли шкоду рослинам або місцям їх зростання. Державні органи виконують управлінські та контролюючі функції.

Зацікавленими у збереженні різноманітності видів рослин є в першу чергу місцеві жителі — це здоров’я їхнього довкілля, та, відповідно, здоров’я їх самих та їхніх дітей. Від обізнаності, позиції та поведінки кожної людини залежить, чи будуть забудовані, засмічені, розорані, зруйновані річкові та балкові схили та інші останні притулки рідкісних видів рослин.

 

Який штраф стягується за знищення та пошкодження рослин, занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного списку?

За знищення однієї трав’янистої рослини стягується штраф в розмірі від 9 до 15 гривень залежно від категорії охорони виду, яка приведена у виданні «Червона книга України». За знищення природних луків, сіножатей, пасовищ, боліт та інших середовищ існування рослин унаслідок переорювання, затоплення, відведення під забудову, розробку корисних копалин, садово-городні ділянки, залісення, а також у разі різкої зміни гідрологічного режиму чи забруднення хімічними речовинами, яке призвело до загибелі рослин, відшкодування нараховується в сумі 1500 гривень для видів рослин першої категорії, 1000 гривень — для видів рослин другої і третьої категорій за один гектар площі (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.93 № 399).

 

Які переваги надає збереження середовищ існування рослин і тварин шляхом створення територій природно-заповідного фонду?

 

Для мешканців, суб’єктів господарювання, відвідувачів:

 1. Зникає загроза будівництва на цій території небезпечного виробництва або іншого об’єкту, який унеможливить традиційне використання ділянки місцевими жителями.
 2. Надаються пільги щодо плати за землю.
 3. Зберігаються пасовища та сіножаті.
 4. Зберігаються можливості розвитку бджільництва, заготівлі лікарських трав, відпочинку в природних умовах тощо.
 5. З’являється можливості працевлаштування в адміністрації новоствореного об’єкту природно-заповідного фонду.
 6. Зберігаються та покращуються можливості пізнання та розуміння природи рідного краю, її неповторності.
 7. Формується почуття поваги та любові до своєї землі та до себе — її мешканця.

 

Для суспільства в цілому:

 1. Підтримується здорове довкілля людини.
 2. Розвиваються сучасні види господарської діяльності, такі як туризм і пов’язана з ним сфера послуг.
 3. Завдяки відпочинку на природі відновлюються фізичні та психічні сили людей.
 4. Зберігаються та покращуються можливості проведення наукових досліджень, здійснення еколого-просвітніх та освітніх заходів з метою виховання етичних цінностей.
 5. Формується почуття патріотизму та гордості за свою державу.