Основні напрямки діяльності РЛП «Приінгульський» включають такі:

Збереження природи

Збереження цінних природних та історико-культурних комплексів є одним із основних напрямків роботи парку.

Територія РЛП «Приінгульський» — це середовище існування багатьох рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, занесених до списків спеціальної охорони. Тут зростають астрагал блідий, оставник одеський, льонок Біберштейна, очиток Борисової, пустельниця жорстка, які охороняються відповідно до Світової червоної книги (список МСОП). Більше 20 видів рослин, які тут зростають, занесено до Червоної книги України, це – брандушка різнобарвна, дрік скіфський, карагана скіфська, тюльпани бузький та дібровний, півники понтичні, рябчик руський, сім видів ковил та ін. З рідкісних для Миколаївщини рослин тут відмічені півники солелюбні, ломиніс цілолистий, кермек широколистий, деревій тонколистий та ін.

В парку зберігаються сім рослинних угруповань , які занесено до Зеленої книги України.

На цій заповідній території мешкає близько 2000 видів комах, 18 видів риб, 3 види земноводних, 5 видів плазунів, понад 100 видів птахів, 19 видів ссавців. Серед рідкісних та зникаючих видів тварин, що перебувають під охороною держави, варто відзначити поліксену, махаона, сколію-гіганта, ксилокопу звичайну, жовтобрюха, канюка степового, горностая, тхорастепового, видру річкову та ін.

Збереження території РЛП «Приінгульський» реалізується через налагоджену систему охорони, проведення досліджень та еколого-освітню роботу.

Контроль за дотриманням природоохоронного режиму здійснює державна служба охорони парку та спеціалізовані державні установи.

Дослідження

Дослідження на території РЛП «Приінгульський» проводять декілька наукових співробітників парку, які, на жаль, не можуть охопити всі наукові напрямки, тому дирекція РЛП радо запрошує до співпраці наукові установи, вищі навчальні заклади, науковців, молодих вчених.

Значний внесок у вивчення рослинного світу парку робить кваліфікований спеціаліст з питань заповідної справи, експерт-ботанік О.М. Деркач.

Археологічні дослідження проводять представники Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського, геолого-екологічне обстеження — спеціалісти відділу проблем екологічної геології і розробки рудних родовищ рудоутворення, відділення морської геології і осадочного рудоутворення Національної академії наук України та ін.

Результати наукових досліджень щороку узагальнюються в Літописі природи регіонального ландшафтного парку «Приінгульський».

Туризм і рекреація

Створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів є одним із функціональних завдань парку.

Дирекція займається такими питаннями:

  • планування збалансованої рекреаційно-туристичної діяльності;
  • проведення екскурсій, організацієй відвідувань;
  • проектування екологічних стежок і туристичних маршрутів;
  • облаштування рекреаційних пунктів, оглядових майданчиків;
  • визначеня допустимих рекреаційних навантажень;
  • видання еколого-освітніх матеріалів;
  • пропаганда відповідального ставлення до природи;
  • розробка рекомендацій щодо оптимізації рекреаційно-туристичної діяльності та ін.

Організацією відвідувань на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» також можуть займатися турагенти, туроператори, інші зацікавлені особи, які повинні укласти договір про співпрацю з дирекцією парку.

Еколого-освітня робота

Еколого-освітня робота є вагомим чинником для формування екологічної культури населення, пропагування дбайливого ставлення до природи, тому дирекція парку приділяє значну увагу цьому напрямку роботи.

Підготовлено презентації на різноманітну тематику для школярів, зокрема, на тему: «Природно-заповідний фонд Миколаївщини», «Вивчаємо Зелену книгу України», «Деякі відомості про рослини, що зростають на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський», «Цікаві відомості про тварин світу», «Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» запрошує», «Цікаве про рослини» та ін.

Зібрано освітні матеріали в електронному вигляді щодо охорони довкілля, заповідної справи, визначники рослин і тварин. Співробітниками розроблено тематичні слайд-шоу. Періодично проводяться еколого-освітні заходи в школах, екскурсії для школярів. Дирекцією парку спільно з державними установами видаються буклети, відеофільми та ін.