Освітні матеріали

Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»: загальні відомості, значення в структурі природно-заповідного фонду Миколаївської області

By 03/05/2013 No Comments

Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» (парк) — це особливо цінна територія для збереження рослин, тварин, середовищ їх існування, яка розташована на водоймах та вздовж берегів річок Стовпова, Березівка, Інгул, Софіївського водосховища, балок біля цих водойм та тягнеться смугою від сел Миролюбівка, Розанівка аж до с. Щорсове Новобузького району Миколаївської області.

Що ж таке регіональний ландшафтний парк (РЛП)? РЛП – це природоохоронна рекреаційна установа, тобто певна територія, що має свої межі, є цінною як місце концентрації типових та унікальних видів рослин і тварин, збережена у відносно природному стані (не забудована, не розорана та ін), має орган управління – дирекцію. РЛП є частиною природно-заповідного фонду України.

Що таке природно-заповідний фонд (ПЗФ)? ПЗФ — це ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Які заповідні території створено в Новобузьком у районі? Всього в межах Новобузького району створено чотири об’єкти ПЗФ: РЛП «Приінгульський», гідрологічний заказник «Софіївське водосховище» (417 га), ботанічний заказник «Пелагеївський» (123,5 га), заповідне урочище «Чабанка» (457,0 га). Вони займають 4150,20 га. Ботанічний та гідрологічний заказники без зміни категорії входять до складу РЛП, тому фактична площа ПЗФ в районі становить 3609,70 га, або 2,9 % від площі району.

Яким чином регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» є частиною природно-заповідного фонду України? РЛП «Приінгульський» — це конкретна територія, що має природно-заповідний статус. Він створений рішенням Миколаївської обласної ради від 17 грудня 2002 р. № 6 на площі 3,2 тис. га, або 2,6 % від площі Новобузького району. Територія парку входить до загальної площі природно-заповідного фонду Миколаївської області, що становить 75,3 тис. га, або 3 % від площі області. Заповідні території та об’єкти кожної області формуюють природно-заповідний фонд держави. Кожна заповідна територія – це середовище існування сотень, тисяч, мільйонів рослин і тварин, місце відпочинку людини на природі, елемент «зеленого» скелету планети.

Чим заповідна територія, в т.ч. РЛП «Приінгульський» відрізняється від інших? Територія має заповідний статус (який надається рішенням обласної ради або указом Президента України), вона має визначені на місцевості межі, збережена в природному стані, тут зростають типові для регіону та занесені до Червоної книги України, інших списків спеціальної охорони види рослин, мешкають типові та рідкісні види тварин. Встановлено законодавством спеціальний заповідний режим – сукупність норм і правил, які визначають призначення території, характер діяльності, порядок охорони, використання, відтворення природних комплексів.

Для чого створено РЛП «Приінгульський»? Мета створення РЛП «Приінгульський» – збереження в природному стані типових та унікальних природних комплексів ділянки долини р. Інгул – ділянок степу, гранітних відслонень, водотоків, залишків байрачних гайків, рослинного і тваринного світу регіону.

Що могло б статися, якби не створили парк? Прогнозів, якою б стала територія через декілька років, може бути багато. На підставі спостережень за природними, але не заповіданими місцевостями, можна припустити, що сучасна цілісна територія РЛП «Приінгульський» була б розбита на окремі земельні ділянки та передана у приватну власність, отже загальний доступ до улюбленого місця відпочинку був би обмеженим. Невідомо, яким би чином землевласники використовували б територію: щось, можливо, було б розорано для посадки сільськогосподарських культур, десь організовано кар’єр для видобутку місцевих корисних копалин, вирубано лісові насадження, затоптано стихійними грунтовими дорогами, знищено пожежами, засмічено чи ін.

Для чого РЛП «Приінгульський» необхідна дирекція? Дирекція – керівництво, егері-працівники служби державної охорони
природно-заповідного фонду, науковці, фахівці з туризму та екологічної освіти виконують функції, направлені на збереження парку «Приінгульський» в природному стані та раціональне використання його природних ресурсів. На жаль, культура більшості населення, особливо на природі, є низькою і без спеціальної служби зберегти щось виявляється надзвичайно важко.

Які завдання виконує парк «Приінгульський»?
Завданнями парку є:

  • збереження та відновлення цінних природних комплексів, видів рослинного і тваринного світу;
  • створення умов для туризму, відпочинку в природних умовах;
  • проведення наукових досліджень;
  • здійснення екологічної освітньо-виховної роботи.

Чим цінна територія РЛП «Приінгульський»? Територія РЛП «Приінгульський» — це середовище існування багатьох рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, занесених до списків спеціальної охорони. Тут зростають астрагал блідий, оставник одеський, льонок Біберштейна, очиток Борисової, пустельниця жорстка, які охороняються відповідно до Світової червоної книги (список МСОП). Більше 20 видів рослин, які тут зростають, занесено до Червоної книги України, це – брандушка різнобарвна, дрік скіфський, карагана скіфська, тюльпани бузький та дібровний, півники понтичні, рябчик руський, сім видів ковил та ін. З рідкісних для Миколаївщини рослин тут відмічені півники солелюбні, ломиніс цілолистий, кермек широколистий, деревій тонколистий та ін.

В парку зберігаються сім рослинних угруповань , які занесено до Зеленої книги України.

На цій заповідній території мешкає близько 2000 видів комах, 18 видів риб, 3 види земноводних, 5 видів плазунів, понад 100 видів птахів, 19 видів ссавців. Серед рідкісних та зникаючих видів тварин, що перебувають під охороною держави, варто відзначити поліксену, махаона, сколію-гіганта, ксилокопу звичайну, жовтобрюха, канюка степового, горностая, тхора степового, видру річкову та ін.

Збереження території РЛП «Приінгульський» реалізується через налагоджену систему охорони, проведення досліджень та еколого-освітню роботу.

Які місця, цікаві для відвідування, розташовані на території парку? Приінгулля багате на мальовничі куточки природи та видатні об’єкти. Тут можна знайти привабливі для себе місця — водойми з повільною та бурхливою течією, невеличкі водоспади, цілинні степові ділянки, штучний каньйон, виходи гранітів, чудернацькі скелі, загадковий острів посередині водосховища, лісові насадження. Найбільш цікавими для відвідування є плато «Чортів міст», скеля Стовп, берег кам’яних химер, острів, скеля Пугач, порожки, рукотворний каньйон, штучний водоспад, Садиба Тропіних, Щорсівський парк, підвісний міст через р. Інгул та ін.

Як можна співпрацювати з дирекцією РЛП «Приінгульський»? Дирекція регіонального ландшафтного парку завжди рада співпраці. Ми знаходимося в с. Софіївка Новобузького району Миколаївської області. Контакти: pryingul@gmail.com