Наші проекти

Екологічна стежка

By 03/05/2013 6 июля, 2013 No Comments

Дирекція регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Приінгульський» займається питаннями щодо розвитку екологічного туризму. Основними його напрямками є створення еколого-туристичного комплексу «Садиба Тропіних», проектування та функціонування екологічних стежок і туристичних маршрутів, створення рекреаційних дільниць, що вписуються в місцевий ландшафт, еколого-освітня діяльність, контроль за дотриманням режиму території.


В РЛП найбільш популярними є туристичні маршрути «Знайомство з Приінгуллям» та «Стежками Приінгулля» [2]. Маршрути передбачають відвідування окремих об’єктів з обов’язковими переїздами на транспорті.

Діючі облаштовані екологічні стежки на території РЛП «Приінгульський» відсутні, тому актуальним є їх проектування, апробація та функціонування.

Екологічна (еколого-освітня) стежка — спеціальний  маршрут, який створюється  з метою організації еколого-освітньої роботи шляхом демонстрації природних, естетичних а також культурних цінностей [1].

На території РЛП «Приінгульський» розпочато проектування екологічної стежки (екостежки) «Зачароване Приінгулля». Відповідно до класифікації екостежок за Чижовою В.П. екостежка є лінійною, пізнавально-прогулянковою.

За критерії вибору маршруту обрано такі: мальовничість, інформативність, доступність, різноманітність, своєрідність.

Принцип проектування екостежки — «обходимо» особливо цінні ділянки – відвідуємо найбільш цікаві. Групу туристів, інших бажаючих відвідати екостежку буде зустрічати представник дирекції РЛП в м. Новий Буг або в с. Софіївка та супроводжувати по екостежці.

Маршрут екостежки такий: б.Таборна – старовинна криниця – струмок — міні-водоспад — затишшя Таборної балки — природні геологічні процеси — фрагмент наскельного степу — дорога до с.Щорсове — соснове насадження — стратегічний міст через р. Інгул – скелі біля мосту – природне русло Інгулу з невеликими порогами — острови – брили-химери – господарська діяльність в заплаві — розлом в скелі типу печери — підвісний міст на Інгулі – Щорсівський парк – садиба Тропіних.

Основні показники екостежки: довжина маршруту – до 3,5 км; тривалість переходу – 3-4 год.; оптимальна чисельність екскурсантів – до 15 чоловік.

Короткий опис маршруту екостежки: три брати з родини Тропіних побудували маєтки в Приінгуллі. Іван Степанович спорудив свій на схилі великої балки – будинок, три криниці, кам’яний місток, сараї для худоби, підвал, великі загони для овець, іншої худоби, щоб утримувати її в літній час (так звані літні табори). Після революції 1917 року маєток було знищено, залишилися лише кам’яний міст та відновлено одну криницю. Але за балкою закріпилася назва Таборна. По балці протікає джерело. В середній течії балки співробітниками РЛП «Приінгульський» облаштовано місце відпочинку – встановлено дерев’яні стіл, лави (пункт екостежки – затишшя Таборної балки). Далі по стежці спостерігаються процеси водної ерозії, інтенсивність якої стримують виходи кристалічних порід. Тут утворилися цікаві для споглядання форми мікрорельєфу. Проходимо по правому схилу балки – тут зберігся фрагмент степової рослинності за участі видів, занесених до охоронних списків. На схилі біля соснового насадження відкривається краєвид на міст через р. Інгул в с. Софіївка, великий скельний масив. Далі стежка йде по лівому березі р. Інгул. вниз по течії. З лівого берегу можна споглядати скельні виходи, в річищі – острови, вкриті буйною рослинністю. Стежка почергово йде по заплаві та кристалічним породам, виходить на ділянку, яка використовується для сільськогосподарських потреб, далі – вздовж річки до підвісного пішохідного дерев’яного  мосту, що поєднує села Щорсове і Софіївку. Екостежка проходить по віковому Щорсівському парку до садиби Олександра Тропіна.

Маршрут екостежки потребує апробації та подальшого корегування, розрахунку допустимого рекреаційного навантаження.

Необхідне облаштування екостежки: спуск по схилу в балку Таборну (сходи), благоустрій території біля кам’янного мосту, криниці, встановлення інформаційних знаків по маршруту, стендів – біля Таборної рекреаційної дільниці, пішохідного мосту, садиби Тропіних, виготовлення альтанок, облаштування оглядових майданчиків, маркування стежки, публікація путівника.

Список використаних джерел

  1. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.09 № 330 «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України».
  2. http://pryingul.inf.ua

Романенко М.М., Куценко С.В., Шепель О.В. Проектування екологічної стежки «Зачароване Приінгулля» / Досвід інтерпретації дикої природи в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (15 березня 2013 року) / Кол. Авторів. – Одеса – Миколаїв: СПД Хавроненко В.В., 2013. – с. 85-88.

Leave a Reply