Природоохоронна діяльність

Збереження цінних природних, історико-культурних комплексів та об’єктів є одним із напрямків діяльності регіонального ландшафтного парку (далі — РЛП) «Приінгульський».
Охорона території покладається на службу державної охорони РЛП «Приінгульський», що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.
Основними завданнями служби державної охорони є:
-забезпечення додержання режиму РЛП «Приінгульський»;
-попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

 

Служба державної охорони відповідно до покладених на неї завдань здійснює:
-охорону природних комплексів РЛП «Приінгульський»;
-охорону диких тварин і місць їх перебування у межах заповідної території;
-забезпечує порядок використання природних ресурсів;
-додержання вимог щодо відвідування території та об’єктів РЛП «Приінгульський»;
-попереджує пошкодження лісових насаджень унаслідок незаконних рубок;
-здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;
-інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;
-забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб;
-підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди;
-забезпечує додержання режиму РЛП «Приінгульський»;
-проводить роз’яснювальну роботу щодо необхідності збереження особливо цінних природних комплексів та об’єктів.

Повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду України визначаються чинним законодавством, у тому числі Законом України «Про природно-заповідний фонд України», постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 № 1127 «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України» та іншими нормативно-правовими актами.