Правила

Правила (режим) території РЛП «Приінгульський»

Відповідно до Закону України про «Природно-заповідний фонд України» завдання, науковий профіль, характер функціонування, режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначаються у положеннях.

Положення про регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.03.2006 № 108-р.

Територія може використовуватися у природоохоронних, науково-дослідних, освітньо-виховних, оздоровчих та інших рекреаційних цілях, для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. Встановлені основні види використання, а також заготівля деревини, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби, рибальство та інші види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню території природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання природних комплексів та окремих об’єктів.

Використання природних ресурсів здійснюється у порядку загального та спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. У межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду може здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів у межах ліміту та на підставі дозволу. Порядок оформлення дозвільних документів встановлено законодавством.

Виконання різнопланових завдань РЛП «Приінгульський», суміщення інтересів охорони природи, організації відпочинку, еколого-освітньої та господарської діяльності досягається завдяки розподілу території на функціональні зони. Встановлюється диференційований режим щодо охорони, відновлення та використання відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Для визначення різних за призначенням ділянок враховано такі принципи:
заповідна зона встановлюється в місцях найбільш збережених природних комплексів і тих, що максимально віддалені від населених пунктів і місць відпочинку, враховуються дані щодо поширення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;


зона регульованої рекреації визначається в місцях, які відіграють важливу рекреаційну та еколого-освітню функції, враховується поширення природних та штучних об’єктів, що мають великий туристичний потенціал;

господарська зона виділяється на ділянках, які традиційно використовувалися для ведення сінокосіння, випасання, худоби, забезпечення традиційного природокористування.

У складі території РЛП «Приінгульський» є різні категорії земель: природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, водного фонду, сільськогосподарського, лісогосподарського призначення, житлової та громадської забудови та інші. Їх режим використання різниться, при цьому враховується статус земельних ділянок як природно-заповідного фонду.

Протягом року діють особливі періоди:
сезон тиші у період розмноження диких тварин – 1 квітня – 15 червня;
весняно-літня нерестова заборона на вилов риби – 1 квітня – 1 липня на р. Інгул та Софіївському водосховищі;
заборона на вилов раків – 10 грудня – 30 червня;
осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах – 15 листопада – 1 квітня;
обмеження або заборона відвідувати ліси, розводити вогнища – період залежить від класу пожежної небезпеки.

На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням. На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором.