Нормативно-правові акти

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні

By 30/04/2013 No Comments

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо дальшого розвитку
природно-заповідної справи в Україні

З метою поліпшення умов для реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку природно-заповідної справи, вдосконалення управління природними, біосферними заповідниками та національними природними парками, прискорення формування національної екологічної мережі, розвитку міжнародного співробітництва з цих питань п о с т а н о в л я ю:

1. Визнати розвиток природно-заповідної справи на основі системного врахування природоохоронних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства, а також міжнародних зобов’язань держави одним з найважливіших пріоритетів довгострокової державної політики України.

2. Кабінету Міністрів України:

1) підготувати та внести в установленому порядку в двомісячний строк пропозиції щодо впорядкування мережі природних, біосферних заповідників, національних природних парків, уточнення їх меж та передачі у разі потреби відповідних установ в управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;

2) внести у тримісячний строк проект державної програми розвитку природно-заповідної справи в Україні до 2020 року, в якому передбачити:

  • розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, прискорення формування на їх основі національної екологічної мережі;
  • зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшення фінансового забезпечення існуючих природних та біосферних заповідників, національних природних парків, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розвиток на їх базі стаціонарних та інших наукових досліджень, систем моніторингу навколишнього природного середовища, рекреаційної діяльності, туризму, освіти та екологічного виховання, міжнародного співробітництва;
  • забезпечення координації заходів у сфері розвитку природно-заповідної справи, передбачених загальнодержавними та іншими програмами;

3) підготувати та подати проект закону про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» ( 2456-12 ) та інших законів, в якому передбачити, зокрема, забезпечення повнішого поєднання розвитку природно-заповідної справи з інтересами розвитку економіки та соціальної сфери, територіальних громад, збереження історичної та культурної спадщини, посилення вимог до режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, вдосконалення системи державного контролю у цій сфері, підвищення відповідальності за порушення законодавства, вдосконалення порядку створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердження проектів організації територій природних, біосферних заповідників та національних природних парків, підвищення ефективності системи економічного стимулювання розвитку природно-заповідної справи в Україні;

4) вжити невідкладних заходів для суттєвого поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення Державної служби заповідної справи, підвищення її відповідальності за ефективне виконання покладених на неї завдань;

5) забезпечити протягом 2005-2006 років установлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, оформлення їх відповідними знаками та інформаційними матеріалами, нанесення таких меж на відповідні планово-картографічні матеріали, а також виготовлення та видачу природним та біосферним заповідникам, національним природним паркам, ботанічним садам, дендрологічним та зоологічним паркам документів, що посвідчують право на надані їм земельні ділянки;

6) активізувати роботу щодо утворення в Україні в установленому порядку нових біосферних заповідників;

7) вжити додаткових заходів для недопущення приватизації земельних ділянок з особливо цінними природними комплексами та об’єктами, внести у тримісячний строк пропозиції щодо резервування відповідних територій для наступного заповідання;

8) забезпечити поліпшення підготовки фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, до повноважень яких віднесено управління відповідними територіями та об’єктами природно-заповідного фонду України;

9) забезпечити із залученням органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації, учених посилення контролю за додержанням режиму природних, біосферних заповідників, національних природних парків та інших територій і об’єктів природно-заповідного фонду України;

10) передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2006 та наступні роки необхідні видатки на створення та утримання природних, біосферних заповідників, національних природних парків, інших територій і об’єктів природно-заповідного фонду України за єдиними нормативами незалежно від підпорядкування таких об’єктів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 травня 2005 року
N 838/2005