enuk
 

Тваринний світ парку

Сторінками Червоної книги України. Тваринний світ РЛП Приінгульський

Тваринний світ регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Приінгульський» є недостатньо вивченим. На видове різноманіття та чисельність фауни впливає територіальна структура парку – він розташований на Софіївському водосховищі, його прибережній захисній смузі, прилеглих яружно-балкових системах та гирлових ділянках малих річок. Територія парку має лінійну форму. Його довжина з півночі на південь орієнтовно становить 26 км, середня ширина – 650 м. (враховуючи водосховище). Неподалік знаходяться сільські населені пункти.

Ентомофауна території РЛП «Приінгульський» за дослідженнями Б. О. Барановського, В. В. Бригадиренко, В. В. Демьянова, Н. І. Загубиженко, Т. В. Миколайчук, М. Ю. Молчанова, В. В. Тарасова, П. Т. Чегорка та ін. характеризується наявністю середземноморських та південних елементів, загальним таксономічним різноманіттям, збідненим антропогенним впливом, та збільшенням частки широко розпов¬сюджених політопних видів.

Основу ентомофауни складають види політопно-степового та політопно-лучного комплексів (до 60%). На ділянках різних ценозів поширені комплекси чагарниково-степових, узлісно-лісових, болотяно-лучно-навколоводних видів (усі разом до 20%).

Загальний обсяг ентомофауни з урахуванням малочисельних та сезонних видів і комплексів складає 1800 – 2100 видів; фон в усі сезони – 240 – 320 видів.

5 видів комах занесено до Червоної книги України – це бджола-тесляр, махаон, подалі рій, поліксена, сколія-гігант.

За оригінальними даними О.Д. Некрасової та інформацією, яку було надано співробітниками РЛП, на території парку поки що виявлено 5 видів амфібій з 11 згаданих у літературі для цієї місцевості (кумка червоночерева, ропуха звичайна, ропуха зелена, квакша звичайна, жаба озерна) та 6 видів рептилій з 8 згаданих у літературі (черепаха болотна, ящірка прудка, ящірка зелена, вуж звичайний, вуж водяний, полоз жовточеревий).

Всі види знаходяться під охороною різних конвенцій чи входять в охоронні списки. З них 2 види рептилій: полоз жовточеревий та ящірка зелена занесено у Червону книгу України.

В складі орнітофауни, яка включає понад 130 видів, найбільш багато представлені ряди горобцеподібних (73 видів), сивкоподібних (12 видів), соколоподібних 11 видів та ін. Деякі рідкісні види птахів зустрічаються в період міграцій, наприклад, журавель сірий, дрохва.

Видове багатство теріофауни складають такі види: комахоїдні – 2, кажани – 3, мишоподібні – 12, хижі – 10, зайцеподібні – 1, парнокопитні – 2 види. Два види з родини куницевих занесено до Червоної книги України – це степовий тхір, видра річкова.

Тварини, занесені до Червоної книги України.

Безхребетні

Плазуни або рептилії