Нормативно-правові акти

Указ Президента України про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні

By 25/04/2013 28 апреля, 2013 No Comments

Указ Президента України від 14.08.09 № 611/2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні»

З метою поліпшення умов реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку природно-заповідної справи, вдосконалення управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду п о с т а н о в л я ю:

1. Кабінету Міністрів України:

 1. внести у місячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект про загальнодержавну цільову екологічну програму розвитку заповідної справи на період до 2020 року;
 2. розробити та внести до 1 жовтня 2009 року на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо:посилення відповідальності за порушення природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, зокрема за прийняття протиправних рішень про відчуження земельних
  ділянок у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і зарезервованих для заповідання природних територій та об’єктів; визначення особливих вимог використання зарезервованих для заповідання природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду, спрощення порядку резервування таких територій та об’єктів; спрощення порядку відведення земельних ділянок для природних та біосферних заповідників, національних природних парків, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду, віднесення земельних ділянок до категорії земель природно-заповідного та іншого природоохоронного
  призначення; заборони приватизації, відчуження, передачі в оренду, зміни цільового призначення земельних ділянок державної власності з цінними природними комплексами, включених до територій біосферних заповідників і національних природних парків без вилучення у землекористувачів; мораторію на приватизацію, відчуження та передачу в оренду земельних ділянок державної власності, прилеглих до територій і об’єктів природно-заповідного фонду, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості) і є
  спірними; упровадження системи екологічного страхування територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 3. забезпечити супроводження в установленому порядку у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (реєстраційний N 2747);
 4. опрацювати у місячний строк питання щодо вдосконалення системи управління заповідною справою в Україні та за результатами прийняти відповідні рішення;
 5. у тримісячний строк:розробити та затвердити план заходів, спрямованих на збереження та розвиток української частини природного об’єкта «Букові праліси Карпат», внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
  забезпечити передачу в установленому порядку в підпорядкування Міністерству охорони навколишнього природного
  середовища України установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що перебувають в управлінні
  Державного комітету лісового господарства України;
  забезпечити проведення інвентаризації земель, що перебувають у користуванні Міністерства оборони України, та надати в установленому порядку пропозиції щодо заповідання природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;ужити заходів для забезпечення необхідними приміщеннями спеціальних адміністрацій по управлінню територіями та об’єктами
  природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
  ужити в установленому порядку заходів щодо забезпечення спеціальних адміністрацій по управлінню територіями та об’єктами
  природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, підприємств, установ, організацій, у віданні яких перебувають такі території та об’єкти, необхідним протипожежним обладнанням та інвентарем, пожежною технікою;
 6. у шестимісячний строк:розробити та затвердити план заходів, спрямованих на створення нових та підтримку діяльності існуючих ботанічних садів в Україні;
  розробити та затвердити план заходів із розвитку туризму та рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-
  заповідного фонду, в тому числі опрацювати питання щодо кредитування юридичних і фізичних осіб, які мають намір розвивати
  туристичну інфраструктуру в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;забезпечити створення єдиного веб-сайту (веб-порталу) з інформацією про існуючі установи природно-заповідного фонду, їх розташування, природні комплекси та об’єкти на їх території (з характеристикою), рекреаційні можливості, туристичні маршрути та інфраструктуру послуг для відвідувачів;
 7. забезпечити встановлення в установленому порядку до 1 січня 2011 року в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, оформлення їх відповідними знаками та інформаційними матеріалами, нанесення меж цих територій та об’єктів на відповідні планово-картографічні матеріали, а також виготовлення і видачу природним та біосферним заповідникам, національним природним паркам, ботанічним садам, дендрологічним та зоологічним паркам документів, що
  посвідчують право на передані їм земельні ділянки;
 8. активізувати роботу з утворення в установленому порядку нових біосферних заповідників, у тому числі в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»;
 9. здійснювати заходи щодо відтворення в навколишньому природному середовищі, зокрема, шляхом забезпечення створення спеціальних розсадників та розплідників рідкісних видів рослинного та тваринного світу, насамперед тих, що зникають та мають господарську цінність, а також заходи щодо посилення боротьби з незаконним полюванням та збутом незаконно добутих тварин;
 10. вживати за участю Національної академії наук України заходів щодо активізації співпраці наукових та науково-педагогічних
  працівників вищих навчальних закладів із науковими працівниками спеціальних адміністрацій по управлінню територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, підприємств, установ, організацій, у віданні яких перебувають такі території, у проведенні
  науково-дослідної роботи на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
 11. передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2010 та наступні роки видатки у необхідних обсягах для фінансування заходів зі створення нових та утримання існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям:

 1. забезпечити підготовку у шестимісячний строк та внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій щодо створення нових і розширення територій існуючих національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів, передбачених Указами Президента України від 27 серпня 2008 року N 774 ( 774/2008 ) «Про невідкладні заходи щодо розширення мережі національних природних парків» та від 1 грудня 2008 року N 1129 ( 1129/2008 ) «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів»;
 2. вжити протягом 2010-2012 років заходів щодо створення функціонування центрів санаторного лікування, медичної та соціально-психологічної реабілітації для дітей та дорослих у межах відповідних зон території природно-заповідного фонду
  загальнодержавного значення, залучивши для цього інвестиції, в тому числі іноземні;
 3. вжити заходів щодо проведення роз’яснювальної роботи серед населення, що проживає на природних територіях, на яких
  передбачено створення об’єктів природно-заповідного фонду, про необхідність створення таких об’єктів, особливості їх функціонування та обмеження традиційного природокористування;
 4. забезпечити створення до 1 січня 2011 року на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення туристичної та рекреаційної інфраструктури, зокрема інформаційно-туристичних центрів, прокладання та облаштування туристичних стежок та місць відпочинку, проведення капітального ремонту і реконструкції під’їзних доріг.

3. Кабінету Міністрів України за участю Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка

забезпечити створення на базі Канівського природного заповідника навчального центру з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів спеціальних адміністрацій по управлінню територіями та об’єктами природно-
заповідного фонду, підприємств, установ, організацій, у віданні яких перебувають такі території та об’єкти, інших фахівців заповідної справи, представників громадських природоохоронних організацій.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 1. підготувати та внести у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо створення нових і розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 2. співпрацювати з органами місцевого самоврядування щодо розвитку територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
 3. вжити в установленому порядку заходів щодо розміщення на постійній основі соціальної реклами, спрямованої на формування у населення екологічної культури, підвищення екологічної свідомості, популяризацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 4. сприяти участі юридичних і фізичних осіб у заходах із розвитку територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 5. вжити у тримісячний строк заходів щодо ліквідації на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду стихійних сміттєзвалищ,
  недопущення їх утворення у майбутньому;
 6. вживати заходів щодо впровадження на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду еколого-натуралістичних напрямів
  позашкільної освіти, зокрема проведення екскурсій, організації літніх екологічних таборів, залучення учнівської
  молоді до практичної природоохоронної роботи.

5. Рекомендувати Національній академії наук України:

 1. розробити у тримісячний строк відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО та затвердити науково-методичні засади використання територій біосферних заповідників;
 2. до 1 січня 2011 року:
  ужити заходів щодо вивчення та наукового дослідження природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема ділянок морського узбережжя та заплав великих і середніх річок, морських акваторій, для виявлення найбільш цінних природних
  комплексів з метою подальшого заповідання цих територій та об’єктів;
  розробити та затвердити довгострокову наукову програму збереження та відтворення рідкісних видів рослинного та тваринного світу, насамперед тих, що зникають, занесені до Червоної книги України і знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
 3. забезпечувати разом із Міністерством охорони навколишнього природного середовища України координацію здійснення науково-дослідних робіт на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.
 4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні, інформації, спрямованої на популяризацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури і підвищення його екологічної свідомості.

7. Запропонувати Генеральній прокуратурі України:

 1. провести у тримісячний строк разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України перевірки додержання законів України, що регулюють відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, земельних відносин, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду і зарезервованих для заповідання;
 2. організувати перевірки додержання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законів України, що регулюють відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, земельних відносин;
 3. посилити нагляд за додержанням законів України під час розслідування кримінальних справ про порушення природоохоронного та земельного законодавства;
 4. створити робочу групу із залученням представників Служби безпеки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України із земельних ресурсів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів місцевого самоврядування та у двомісячний строк провести перевірку додержання вимог законів України при використанні земель Нікітського ботанічного саду — Національного наукового центру.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 серпня 2009 року
N 611/2009