Нормативно-правові акти

Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

By 30/04/2013 No Comments

Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 липня 2000 р. N 1127
Київ

Про службу державної охорони
природно-заповідного фонду України

Відповідно до статті 60 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» ( 2456-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, що додається.

2. Прийняти пропозицію Міністерства екології та природних ресурсів щодо проведення витрат, пов’язаних із забезпеченням
форменим одягом працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України, за рахунок коштів Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Установити, що працівники служби державної охорони природно-заповідного фонду України, території та об’єкти якого належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства, забезпечуються форменим одягом встановленого зразка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1991 р. N 352 ( 352-91-п ) «Про безкоштовну видачу форменого одягу працівникам державної лісової охорони системи Міністерства лісового господарства».

3. Міністерству внутрішніх справ та його територіальним органам сприяти службі державної охорони природно-заповідного
фонду України в її діяльності.

Прем’єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2000 р. N 1127

ПОЛОЖЕННЯ
про службу державної охорони природно-заповідного
фонду України

1. Служба державної охорони природно-заповідного фонду України (далі — служба держохорони) забезпечує охорону та збереження природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків.

2. До складу служби держохорони входять служби охорони природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків.

До складу служб державної охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду входять керівники адміністрацій природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, регіональних ландшафтних парків, працівники підрозділів охорони, а також інших підрозділів цих адміністрацій за переліком згідно з додатком.

Служби державної охорони очолюють керівники адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Координацію діяльності служби держохорони здійснює орган управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду України Мінекоресурсів.

4. Основними завданнями служби держохорони є:

 • забезпечення додержання режиму охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;
 • попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

5. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

 • здійснює охорону природних комплексів природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних
  парків;
 • здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • забезпечує порядок використання природних ресурсів;
 • забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • попереджує пошкодження лісових насаджень унаслідок незаконних рубок;
 • здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;
 • інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;
 • забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди.

6. Працівники служби держохорони мають право:

 • вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв’язку з порушенням ними режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;Б.дшЮ
 • перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та провадження іншої діяльності в межах відповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету селищної, сільської ради з метою з’ясування особи;
 • складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності;
 • вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;
 • проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування;
 • безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;
 • давати обов’язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що провадиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • носити під час виконання службових обов’язків форму встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові кийки, наручники і балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої дії) відповідно до законодавства;
 • направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

7. Знаки розрізнення, зразки, порядок та норми носіння форменого одягу працівниками служби держохорони затверджуються Мінекоресурсів.

8. Перелік посадових осіб служби держохорони, яким надається право носіння табельної зброї та спеціальних засобів, їх види та норми забезпечення визначаються Мінекоресурсів за погодженням з МВС.

9. У своїй діяльності служба держохорони взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими природоохоронними органами, громадськими організаціями.

10. Фінансування матеріально-технічного забезпечення служб держохорони здійснюється в межах кошторису, передбаченого на їх утримання, із залученням інших джерел, не заборонених законодавством.

Додаток
до Положення

підрозділів і посад працівників, які входять
до складу служби державної охорони
природно-заповідного фонду України

Служби державної охорони природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків:

 • директори природних заповідників, біосферних заповідників та національних природних парків;
 • головні лісничі природних заповідників, біосферних заповідників та національних природних парків;
 • начальники відділів служби державної охорони та начальники філіалів природних заповідників, біосферних заповідників та
  національних природних парків;
 • лісничі, помічники лісничих, начальники природоохоронних дільниць, заступники начальників природоохоронних дільниць, начальники пожежно-хімічних станцій та заступники начальників пожежно-хімічних станцій природних заповідників, біосферних заповідників та національних природних парків;
 • майстри лісу, лісники, єгері, інспектори та бійці пожежно-хімічних станцій природних заповідників, біосферних заповідників та національних природних парків.

Служби державної охорони ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення та регіональних ландшафтних парків:

 • директори ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, загальнодержавного значення та регіональних ландшафтних парків;
 • начальники відділів служби державної охорони та інспектори ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення та регіональних ландшафтних парків.