Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» організовує проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання.

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень на території РЛП «Приінгульський» є Літопис природи. Він щорічно оформлюється у вигляді окремого тому.

Науковим куратором РЛП «Приінгульський» є Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, кафедра екології.

Основними напрямами наукової діяльності РЛП «Приінгульський» є такі:
— проведення інвентаризації флори та фауни, природних комплексів, оселищ, окремих природних об’єктів;
— моніторинг антропогенних впливів, у т.ч. рекреаційних навантажень;
— дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об’єктів під впливом різних чинників;
— підготовка та надання наукових рекомендацій, необхідних для провадження господарської, природоохоронної, рекреаційної та еколого- освітньої діяльності установи;
— підготовка науково-популярних матеріалів про РЛП «Приінгульський» для еколого-освітніх заходів, що проводять наші працівники;
— розробка рекомендацій щодо збереження біорізноманіття, відновлення порушених екосистем, рідкісних та зникаючих видів, управління та ефективного використання природних ресурсів;

З питань співпраці щодо проведення наукових досліджень на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» запрошуємо звертатися за вказаними на сайті телефонами.