Сприяння екологічній освітньо-виховній роботі є важливим напрямом діяльності регіонального ландшафтного парку «Приінгульський».

Проводячи різноманітні еколого-освітні заходи для дітей та дорослих, місцевого населення та відвідувачів ми прагнемо сприяти формуванню екологічної культури населення.

Поширюємо ідеї відповідального використання природних ресурсів, розуміння залежності добробуту людей від стану довкілля. Хочемо донести відомості про роль і значення регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» для збереження природи рідного краю, важливість природно-заповідної справи для підтримання екологічного балансу та сталого розвитку.

Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»:
— проводить природоохоронні та еколого-освітні заходи для місцевих жителів та відвідувачів;
— створює та забезпечує діяльність еколого-освітнього центру «Приінгульський»;
— підтримує всеукраїнські та регіональні природоохоронні акції та кампанії;
— організовує тематичні науково-практичні заходи;
— готує та поширює інформаційні матеріали про РЛП «Приінгульський», охорону довкілля, іншу природничу тематику;
— проводить освітньо-виховні екскурсії;
— співпрацює з багатьма організаціями;
— забезпечує присутність установи в електронному інформаційному просторі.

У сфері екологічної освітньо-виховної роботи регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» співпрацює з усіма верствами населення, підприємствами, установами та організаціями. Ми відкриті до спілкування та розширення кола контактів.

Екоосвітня діяльність на території РЛП «Приінгульський» здійснюється відповідно до Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 26.10.2015  № 399.