Публічна інформація

Надання публічної інформації регіональним ландшафтним парком «Приінгульський» здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Форма запиту. form-pi
Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом «Про доступ до публічної інформації».