Цінності

Земля

За фізико-географічним районуванням територія РЛП «Приінгульський» розташована в межах Дністровсько-Дніпровського північностепового краю, північностепової підзони Степу.

Дністровсько-Дніпровський північностеповий край і в його межах Придніпровська височина приурочена до Українського кристалічного щита. Кристалічні породи щита представлені переважно гнейсами, гранітами, кварцитами, гранітоїдами, мігматитами та породами ефузивно-осадового метаморфічного комплексу. Основу кристалічного фундаменту складають різноманітні гнейси – дрібно- та середньозернисті породи сірого, темно-сірого та чорного кольорів зі слабким зеленуватим відтінком. Серед гнейсів часто зустрічаються значні масиви пегматитів, сірих та рожевих гранітів.

Характер поверхні кристалічних порід, геологічні структури, диференційовані тектонічні рухи і денудаційні процеси відіграли ключову роль у формуванні сучасного рельєфу території РЛП «Приінгульський» та його специфічних рис.

Максимальні висоти території Парку становлять 107-108 м н.р.м. Найбільші абсолютні висоти зафіксовані у верхів’ях Пелагіївської балки (108 м н.р.м.), найменші – у південно-східній частині поблизу с. Овсянівка (18 м н.р.м.). Амплітуда висот становить 90 м.

Територія Парку належить до Новобузького яружно-балкового геоморфологічного району і приурочена до середньої частини річкової долини Інгулу. Рельєф представлений пагорбами і підвищеними рівнинами з антропогеновим покривом на малопотужній товщі палеоген-неогенових піщано-глинистих відкладів, що перекривають кристалічний фундамент. Основу рельєфу складають лесові сильно розчленовані схили височин і підвищені рівнини з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними до кристалічних порід Українського кристалічного щита. Рельєф поверхні хвилястий, з чергуванням широких платоподібних вододілів та пологих привододільних схилів з вузькими звивистими та глибокими балками.

Частими є виходи древніх кристалічних порід на денну поверхню, особливо в межах річкових долин та на схилах ерозійної мережі. Завдяки їм сформувалися живописні скелі, пагорби, кам’яні поля та урвища. Поверхня кристалічного фундаменту характеризується сильною тріщинуватістю.

Загальна площа РЛП «Приінгульський» становить 3267,72 га, з них: 2233,8110 га без вилучення в інших користувачів, 1033,9090 га знаходиться в постійному користуванні установи.