Цінності

Водойми

РЛП «Приінгульський» створено в межах річкової долини р. Інгул та її приток: рр. Березівка, Сагайдак і Стовпова.

Русло р. Інгул розділяє Парк на дві, майже рівні, частини, які належать до різних фізико-географічних областей.

Територія РЛП «Приінгульський» витягнута вздовж р. Інгул на 25,5 км. Русло Інгулу звивисте, є фрагменти порогів. Довжина природної ділянки русла Інгулу в складі Парку становить 10,5 км, заповненої Софіївським русловим водосховищем – 15 км.

Морфологія долини Інгулу створена у процесі розвитку впродовж антропогену. Вона обумовлена геологічною структурою, петрографічним та літологічним складом гірських порід. Гідрографічна мережа має деревовидно-колінчастий рисунок, який визначений відхиляючим впливом нерівномірно припіднятих блоків фундаменту і тріщинуватістю складових гірських порід. Поряд з домінуючою правосторонньою асиметрією поперечного профілю річкових долин тектонічні структури на деяких ділянках обумовлюють лівосторонню асиметрію. Виходи кристалічних порід визначають каньйоноподібність, високі берегові уступи, скельні виступи різних форм і конфігурацій.

Долина Інгулу переважно трапецієподібна, шириною до 4,0 км. Глибина ерозійного урізу не перевищує 60 м. Схили річкової долини переважно помірно стрімкі, а в місцях виходів кристалічних порід – стрімкі, подекуди – відвислі. Заплава переважно двостороння, шириною до 0,5-1,0 км. У місцях виходів кристалічних порід заплава відсутня. Вона складена щебенистими або піщано-глинистими алювіальними відкладами.

Середня щільність річкової мережі становить 0,15-0,2 км/км2. Русла приток зарегульовані ставками, а русло Інгулу – Софіївським водосховищем.