Археологічні знахідки

Перша археологічна розвідка на території Новобузького району була проведена 1956 року Скіфською степовою експедицією історичного факультету Московського державного університету під керівництвом відомого археолога та історика Гракова Б.М. Під час її діяльності відкриті поселення та стоянки по обох берегах р. Інгул біля сіл Новопетрівка, Ганнівка, Червона Поляна та Софіївка.

1965 року археологічний загін Миколаївського краєзнавчого музею під керівництвом Нікітіна В.І. у місці затоплення Софіївського водосховища виявив 6 місцезнаходжень епохи мезоліту. Місцезнаходження – це такі пам’ятки археології, що або не зберегли свій первинний вигляд через природні чи людські фактори, або через недостатню інформацію про них.

Через два роки Палеолітичний загін Інгульської експедиції під керівництвом Станко В.Н. провів обстеження цих місцезнаходжень та розкопав стоянку Сагайдак І. Стоянка – це місце, де стародавні люди тимчасово розташовували свої житла, теж тимчасові, для ведення певного виду споживаючої господарської діяльності (мисливство, рибальство, виготовлення знарядь праці тощо). Було виявлено 3 культурних шари та 6 побутових комплексів, на яких знайдено більше 1500 різних кременевих знарядь (мікровістря, шкребки, пластини з ретушшю, відщепи, нуклеуси, сколи і т.п.), а також кістки тварин (зубра, носорога, бика, коня). На підставі знахідок ця пам’ятка датується раннім етапом пізнього палеоліту (40-35 тис. до н.е.). На місцезнаходженнях Софіївка I, Кунова балка I і II, Сагайдак, Варварівка I і II зібрана невелика кількість кременевих знарядь, але культурного шару виявлено не було. 1969 року членами цієї експедиції була виявлена стоянка мезолітичного часу Тирново, а двома роками раніше в цій же місцевості знайдено й обстежено поселення доби пізньої бронзи біля с. Майорівка.

Варто зазначити, що Інгульську експедицію було організовано 1966 року під керівництвом Шапошникової О.Г. у складі співробітників Інституту археології АН УРСР для проведення археологічних досліджень в зоні будівництва Софіївського водосховища. Саме з цього району вона розпочала| свої багаторічні роботи на території Миколаївської області. 1967 року ця експедиція провела розкопки багатошарового поселення Новорозанівка II. Під час розкопок на пам’ятці виявлене 4 різночасових культурних шари. Нижній відносився до епохи неоліту (бугодністровська культура (VI – поч. IV тис. до н.е.), вище знаходився шар періоду енеоліту (середньостогівська культура – друга половина IV тис. до н.е.), ще вище був розташований шар трипільської культури (друга половина IV – початок III тис. до н.е.) і вище всіх знаходився шар пізньої бронзи (обіточненський тип – ХIV –ХIII ст. до н.е.). Знайдена велика кількість виробів із кременя та кісток диких і свійських тварин, фрагментів кераміки трипільської і сабатинівської культур. У двох верхніх шарах виявлені залишки жител із каменю і глини.

Водночас з вищезгаданими розкопками загоном експедиції під керівництвом Шарафутдінової І.М. досліджувалося поселення доби пізньої бронзи Новорозанівка I. Під час робіт виявлені залишки споруд, поділені перегородками на декілька приміщень, які розташовувалися двома рядами вздовж берега річки. Це були наземні будівлі, що складалися з прибудованих одна до одної прямокутних споруд, які в основі були складені з каменя, а у верхній частині з глини й саману. Датується пам’ятка раннім етапом сабатинівської культури (ХIV ст. до н.е.). 1971 року цей загін обстежував поселення пізньої бронзи біля села Майорівка.

У цей же час Інгульська експедиція починає широкомасштабні розкопки курганів у Новобузькому районі. Тоді було розкопано 2 кургани біля села Новорозанівка. Один з них виявився скіфським, інший – епохи бронзи. Перший курган визначний тим, що в ньому було виявлено поховання скіфського воїна у повному озброєнні – пластинчастий панцир, штани і шолом. Також був пояс, на якому знаходився меч і сагайдак зі стрілами. Поряд з небіжчиком лежали дротики, ножі, частини молодого коня.

Також співробітники експедиції досліджували 2 кургани доби бронзи в районі сіл Пелагіївка та Софіївка. 1970 року було розкопано 2 кургани біля села Баратівка. Наступного року – 6 курганів біля села Майорівка, а в 1973 р. – 2 кургани біля села Розанівка. В ході цих робіт розкрита велика кількість поховань давньоямної, кеміобінської, катакомбної, зрубної, скіфської культур з різноманітним відповідним інвентарем.