enuk
 

Публікації

Про можливості застосування методики експрес-оцінки RAPPAM для визначення стану територій природно-заповідного фонду Миколаївської області

Куценко С.В. Про можливості застосування методики експрес-оцінки RAPPAM для визначення стану територій природно-заповідного фонду Миколаївської області. – Матеріали II наукових читань памяті Сергія Таращука / Кол. Авторів. – Миколаїв: ЧДУ імені П. Могили, 2011. – 80-85 с.

Питання щодо визначення стану територій природно-заповідного фонду є актуальним, оскільки від цього залежить модель та ефективність управління ними, пріоритети роботи дирекцій заповідних об’єктів.

Про інвентаризацію природних рекреаційних русурсів територій природно-заповідного фонду

Романенко М.М., Романенко А.В. Про інвентаризацію природних рекреаційних русурсів територій природно-заповідного фонду. – Матеріали II наукових читань памяті Сергія Таращука / Кол. Авторів. – Миколаїв: ЧДУ імені П. Могили, 2011. – 138 – 142 с.

Інвентаризація природних рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) є корисною для комплексної оцінки об’єкту, визначення його природного рекреаційного потенціалу, планування невиснажливого екологічного туризму.

Роль регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» в структурі природно-заповідного фонду Миколаївської області

УДК 504

Романенко М.М., науковий співробітник
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»
54020, м. Миколаїв, вул. Защука, 25, кв. 40
e-mail: pamani@list.ru

Куценко Сергій Володимирович
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»
с.Софіївка, Новобузький район, Миколаївська область
e-mail: skutsenko@gmail.com

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ПРИІНГУЛЬСЬКИЙ» В СТРУКТУРІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розвиток заповідної справи є одним із актуальних та складних напрямів в умовах сучасного розвитку. В структурі земель України площа природно-заповідного фонду становить біля 5 % від площі держави. В межах областей відсоток заповідності земель знаходиться в діапазоні від 0,9 % 14,8 % – розподілений вкрай нерівномірно.

До питання про інвентаризацію рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду України.

Романенко М.М. До питання про інвентаризацію рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду України.

Більшість територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) володіють високим рекреаційно ресурсним потенціалом. Вони є привабливими для організації рекреаційно-туристичної діяльності, що має бути науково-обґрунтованим та здійснюватися відповідно до чинного природоохоронного законодавства.

Підходи щодо відновлення степової рослинності

Романенко М.М. Підходи щодо відновлення степової рослинності.

Проблема відновлення степової рослинності, пошкодженої або знищеної внаслідок господарської діяльності, є надзвичайно актуальною, особливо в сучасних умовах розвитку. Це питання почало підніматися на межі XIX-XX ст.