enuk
 

Публікації

Геологічні аспекти природоохоронної цінності р. Березівка

Бобко А.О., Малахов І.М., Іванченко В.В., Романенко А.В. Геологічні аспекти природоохоронної цінності р. Березівка в збірці матеріалів IV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (19-21 травня 2011 р., м. Суми)
Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України
Романенко А.В.
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»

Фахівцями відділу проблем екологічної геології і розробки рудних родовищ рудоутворення, відділення морської геології і осадочного рудоутворення Національної академії наук України спільно з адміністрацією регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Приінгульський» з 2010 р. започатковано проведення геолого-екологічних обстежень р. Березівка.

Інший погляд на регулярне переорювання грунту

Г. Коломієць, А.Романенко. Інший погляд на регулярне переорювання грунту., 2011

Так склалося, людина постійно щось змінює в довкіллі, впливає на перебіг природних процесів. Будь-яка людська діяльність має як позитивні, так і негативні наслідки, як-то кажуть, у медалі дві сторони.

Наслідки застосування мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин

Г. Коломієць, А.Романенко. Наслідки застосування мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин., 2011

Неграмотний обробіток грунту спричиняє погіршення якості ґрунту та, як наслідок, зниження його родючості, недоотримання прибутку господарем.

Земля потребує розумного господарювання

Романенко М.М., Романенко А.В. Земля потребує розумного господарювання., 2011

Ведення сільського господарства сьогодні – справа ризикована. Провиною цьому є не тільки посухи, зливи та сильні морози, не тільки недосконалість державного регулювання та дорогі паливно-мастильні матеріали і техніка, а, перш за все, застосування невдалих технологій ведення сільськогосподарського виробництва. Це неправильний вибір сівозмін, випалювання стерні, знищення полезахисних лісосмуг, шкідливі технології обробітку ґрунту.

Для чого потрібні лісосмуги

Романенко М.М., Романенко А.В. Для чого потрібні лісосмуги., 2011

… Бува, в степу таке нещастя виникне,
Хоч в інший край за хлібом виїжджай.
Там висохне, там вимерзне, там вимокне,
А поміж лісосмугами – врожай…
В. Бровченко

Полезахисні лісові смуги – це лісові насадження, штучно створені з метою захисту сільськогосподарських угідь від посух та ерозії ґрунтів.