enuk
 

Статті співробітників РЛП “Приінгульський”

Наслідки застосування мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин

Г. Коломієць, А.Романенко. Наслідки застосування мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин., 2011

Неграмотний обробіток грунту спричиняє погіршення якості ґрунту та, як наслідок, зниження його родючості, недоотримання прибутку господарем.

Земля потребує розумного господарювання

Романенко М.М., Романенко А.В. Земля потребує розумного господарювання., 2011

Ведення сільського господарства сьогодні – справа ризикована. Провиною цьому є не тільки посухи, зливи та сильні морози, не тільки недосконалість державного регулювання та дорогі паливно-мастильні матеріали і техніка, а, перш за все, застосування невдалих технологій ведення сільськогосподарського виробництва. Це неправильний вибір сівозмін, випалювання стерні, знищення полезахисних лісосмуг, шкідливі технології обробітку ґрунту.

Для чого потрібні лісосмуги

Романенко М.М., Романенко А.В. Для чого потрібні лісосмуги., 2011

… Бува, в степу таке нещастя виникне,
Хоч в інший край за хлібом виїжджай.
Там висохне, там вимерзне, там вимокне,
А поміж лісосмугами – врожай…
В. Бровченко

Полезахисні лісові смуги – це лісові насадження, штучно створені з метою захисту сільськогосподарських угідь від посух та ерозії ґрунтів.

Про можливості застосування методики експрес-оцінки RAPPAM для визначення стану територій природно-заповідного фонду Миколаївської області

Куценко С.В. Про можливості застосування методики експрес-оцінки RAPPAM для визначення стану територій природно-заповідного фонду Миколаївської області. – Матеріали II наукових читань памяті Сергія Таращука / Кол. Авторів. – Миколаїв: ЧДУ імені П. Могили, 2011. – 80-85 с.

Питання щодо визначення стану територій природно-заповідного фонду є актуальним, оскільки від цього залежить модель та ефективність управління ними, пріоритети роботи дирекцій заповідних об’єктів.

Про інвентаризацію природних рекреаційних русурсів територій природно-заповідного фонду

Романенко М.М., Романенко А.В. Про інвентаризацію природних рекреаційних русурсів територій природно-заповідного фонду. – Матеріали II наукових читань памяті Сергія Таращука / Кол. Авторів. – Миколаїв: ЧДУ імені П. Могили, 2011. – 138 – 142 с.

Інвентаризація природних рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) є корисною для комплексної оцінки об’єкту, визначення його природного рекреаційного потенціалу, планування невиснажливого екологічного туризму.