enuk
 

Статті співробітників РЛП “Приінгульський”

Про сільське господарство та його вдосконалення

Коломієць Г., Романенко А., Громенко В. «Про сільське господарство та його вдосконалення»

Сільське господарство – справа відповідальна.

Досвід різних народів світу показує: успіх в сільському господарстві має той, хто ставиться до землі як до дитини, любить її, використовує вікові традиції, володіє сучасними знаннями.

Про глобальну зміну клімату та перспективи

Коломієць Г., Титар В., Романенко А. «Про глобальну зміну клімату та перспективи»

Причини глобальних змін клімату

За спостереженнями науковців, коливання клімату відбувалися постійно. Були періоди то похолодання, то потепління. Одні коливання тривали десятиліття, інші – століття. Утім, особливість нашого часу – це швидкість зміни клімату, його потепління. Воно за останні 25 років є рекордним.

Аналіз структури земель регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»

Романенко М.М. Аналіз структури земель регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-22 вересня 2011 р., м. Донецьк) / Донецький національний університет. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011, с. 160-161

Площа природно-заповідного фонду (ПЗФ) Миколаївської області становить 72,6 тис. га, або 2,95 % від території області. За площею більшу частку в структурі ПЗФ Миколаївщини займають національні природні та регіональні ландшафтні парки, заказники, природний та біосферний (ділянка) заповідники, заповідні урочища.

Геологічні аспекти природоохоронної цінності р. Березівка

Бобко А.О., Малахов І.М., Іванченко В.В., Романенко А.В. Геологічні аспекти природоохоронної цінності р. Березівка в збірці матеріалів IV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (19-21 травня 2011 р., м. Суми)
Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України
Романенко А.В.
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»

Фахівцями відділу проблем екологічної геології і розробки рудних родовищ рудоутворення, відділення морської геології і осадочного рудоутворення Національної академії наук України спільно з адміністрацією регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Приінгульський» з 2010 р. започатковано проведення геолого-екологічних обстежень р. Березівка.

Інший погляд на регулярне переорювання грунту

Г. Коломієць, А.Романенко. Інший погляд на регулярне переорювання грунту., 2011

Так склалося, людина постійно щось змінює в довкіллі, впливає на перебіг природних процесів. Будь-яка людська діяльність має як позитивні, так і негативні наслідки, як-то кажуть, у медалі дві сторони.