enuk
 

Статті співробітників РЛП “Приінгульський”

Методичні рекомендації щодо ведення фенологічних спостережень за рослинами на території природно-заповідного фонду

Методичні рекомендації щодо ведення фенологічних спостережень за рослинами на території природно-заповідного фонду

Методичні рекомендації щодо вивчення популяцій брандушки різнобарвної

Методичні рекомендації щодо вивчення популяцій брандушки різнобарвної Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng.

Про заповідні території в басейні Інгулу

В межах миколаївської частини басейну р. Інгул створено 13 об’єктів природно-заповідного фонду.

8 об’єктів ПЗФ представляють цілинні степові ділянки, де зберігається низка як типових для степу видів рослин і тварин, так і тих, що перебувають під охороною держави. Це – ботанічні пам’ятки природи «Зелингорова балка», «Балка Широка», природний заповідний «Єланецький степ» (басейн р. Громоклія – правої притоки р. Інгул, Єланецький район), ботанічні заказники «Пелагеївський» (правий берег р. Інгул, Новобузький район), «Добра криниця» (лівий берег р. Інгул, Баштанський район), «Михайло-Ларинський» (лівий берег р. Інгул, Жовтневий район), ландшафтний заказник «Привільний», комплексна пам’ятка природи «Громоклійська круча» (обидва на правому березі р. Інгул, Баштанський район).

Сільськогосподарський аміак загрожує екології національних парків

Згідно з результатами дослідження, проведеного вченими Гарвардського університету і висвітленого в газеті «Хімія і Фізика Атмосфери» (Atmospheric Chemistry and Physics), 38 національних парків США отримують «випадкове удобрювання» на рівні, який подекуди перевищує критичний поріг нанесення екологічної шкоди.

Концептуальні засади розвитку екологічного туризму на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»

Куценко С.В., Романенко А.В., Шепель О.В., Романенко М.М. Концептуальні засади розвитку екологічного туризму на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні», (м. Миколаїв, 21-22 березня 2013 р.) / Чорноморський університет імені Петра Могили / Колектив авторів. – Миколаїв: Дизайн та Поліграфія, 2013. – с. 135-138.

Рекреаційно-туристична діяльність на заповідних територіях, з одного боку, є сприятливим фактором для розвитку заповідних установ, з іншого, – може негативно впливати на стан природних комплексів, перешкоджати їх збереженню. Така діяльність має бути обґрунтованою та збалансованою.